10" GLASS SHELVING

Packed in 5 shelf cartons

Tempered 1/4" Glass10" Glass Shelves
10" x 48" Glass Shelf $104.75

                                              

12" GLASS SHELVING

Packed in 5 shelf cartons

Tempered 1/4" Glass12" Glass Shelves
12" x 48" Glass Shelf $124.75